Claudius II.

římský císař

Upravit profil
Claudius II. Gothicus / Marcus Aurelius Valerije Claudius/, římský císař, se narodil v roce 214 v Dardanii / Horní Moesie/. Claudius sloužil jako vojenský tribun za vlády Traiana Decia a Valeriana, který ho jmenoval vrchním velitelem v ilyrské...