Agamemnón - (latinsky Agamemnon) je v řecké mytologii mykénský král a vrchní velitel achajských vojsk v trojské válce. Byl synem krále Átrea a jeho manželky Áeropé. Původ Agamemnón se narodil v Mykénách, kde po smrti krále Eurysthea, který...